Řešení pro pole Smykování

Smykování

Je zemědělská činnost při zpracování půdy. Pomocí malotraktoru VATOR vám půjde lehce urovnat povrch po orbě, snadno rozdrtí a prokypří půdu a zničí plevel.