ROZWIĄZANIA DLA WALCOWANIE

WALCOWANIE

Walec VATOR ułatwia wyrównanie każdego trawnika lub pola.