O FIRMIE

o_firme

Początki firmy Jiří Vaněk s.r.o. sięgają roku 1989, kiedy to pan Jiří Vaněk rozpoczął własną produkcję w wózkowni w bloku mieszkalnego. Dzięki temu doświadczeniu, jako jeden z pierwszych, już kilka miesięcy po aksamitnej rewolucji założył firmę zatrudniającą 6 pracowników.

Dzięki ciężkiej pracy i przedsiębiorczości właściciela stopniowo się rozrastała, a on mógł zacząć inwestować w nowe technologie. W 1995 roku zakupił pierwszą obrabiarkę CNC TRAUMATIC L. Później nastąpiły dalsze inwestycje i w ten sposób Jiří Vaněk wkrótce miał technologiczną przewagę w regionie, co umożliwiło mu dalszy rozwój.

Oprócz zakupu nowoczesnych technologii, strategiczne znaczenie miało stopniowe przejmowanie całego terenu po byłej kopalni Jeremenko, gdzie w latach 90. mieściło się ponad dwadzieścia firm. Rozbudowa firmy umożliwiła wykorzystanie wszystkich budynków na terenie zakładu, z których część pamięta jeszcze czasy założycieli Vitkovic, rodziny Rothschildów, i są chronionymi zabytkami. Dobudowano nowe hale przystosowane do nowoczesnej produkcji, natomiast czwarta została oddana do użytku w 2022 roku. Znajdzie się w nim nowoczesna centralna spawalnia.

Obecnie firma zatrudnia ponad 300 pracowników, posiada powierzchnię produkcyjną 5 ha i ambicje do dalszego rozwoju. Pomaga w tym również jej dążenie do tego, aby nie być tylko firmą technologiczną dostarczającą swoim partnerom biznesowym półwyroby, ale firmą produkcyjną z własnymi produktami o wysokiej wartości dodanej. Jednym z nich jest VATOR – dwukołowy wielofunkcyjny mały ciągnik o unikalnym systemie zmiany biegów i innowacyjnej konstrukcji, z którym firma weszła na rynki zagraniczne.

Wróć do Góry
Close Zoom
Context Menu is disabled by theme settings.