Řešení pro pole Kypření

Kypření

Sestava malotraktoru VATOR pro kypření, je určena pro hluboké rozmělnění hrud a následnou přípravu půdy před setím.