Vator Údržba

Údržba

Údržba pohonné jednotky a veškerého příslušenství odpovídá běžným potřebám zařízení tohoto typu. Nevyžaduje žádné speciální a složité činnosti náročné na vybavení, znalosti, nebo schopnosti je provádět. Zásady a přesné postupy jednotlivých úkonů jsou vždy jednoznačně a přehledně definovány v návodech k jednotlivým dodávaným položkám.

V případě potřeby se lze obrátit na servisní partnery uvedené v dokumentaci dodané spolu s příslušenstvím.

Zpět nahoru
Close Zoom
Context Menu is disabled by theme settings.