Řešení pro pole Rotavace

Rotavace

Velice účinně slouží k hlubšímu prokypření půdy a k rozbití hrud.